برای اولین بار در کشور و به همت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد مراحل کامل ثبت نام دانشجویان جدید الورود بصورت اینترنتی و بــدون حضور دانشجویان این دانشگاه انجام می پذیرد.سهم گروه شرکت های آریانا از  این طرح بزرگ،راه اندازی وب سرویس پیام کوتاه بر روی بستر سامانه پیام کوتاه این دانشگاه با قابلیت اتصال به پایگاه داده  آن مرکز  و ارسال تایید و یا رد مراحل ثبت نام  برای دانشجویان عزیز  می باشد.همکاری با دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد و پرسنل زحمتکش آن مجموعه  یکی از افتخارات گروه شرکت های آریانا محسوب میشود.

امید است توفیق خدمت و همکاری با  دیگر  موسسات آموزش عالی کشور در امر خدمت رسانی  به دانشجویان عزیز حاصل گردد.

 

مدیریت گروه شرکت های آریانا

*دیـــــپـــــاکو،پیــامی کوتاه برای اندیشه های بلند*